KOMIYAMA TOKYO G

JOURNALジャーナル

2022年12月26日 up!
REAL TOKYO ART vol.5

【December 16th – 25th 】

Primary artworks by Akiakane, Takeru Amano, Yumiko Igarashi, COOKIE, CHRIS, KENSEI YABUNO, Ami Shibata, Shinichi Sugaya, Taro Tasaki, Keisuke Naito, Kazumichi Maruoka, Kotoe Murata, Yasumasa Yonehara.